АДКАЗАЦЬ

відповідати відповісти заповідати

Білорусько-український словник 

АДКАЗВАЦЬ →← АДКАЗ

T: 0.100186634 M: 3 D: 3